Thi công ốp cột gỗ nhựa Composite HD30x60-Coffee tại Lagi, Bình Thuận

1.Tên khách hàng: Anh Vinh

2. Địa chỉ công trình: Lagi, Bình Thuận

3. Ứng dụng sản phẩm: Ốp cột

4. Vật liệu: Gỗ Nhựa HD30x60-Coffee

5. Kích thước ván: 30 x 60 x 2400 mm

6. Thời gian đặt hàng: 25/07/2023

7. Thời gian hoàn thiện: 30/07/2023

8. Bảo hành: 3 năm

Hình ảnh thi công ốp cột gỗ nhựa Composite HD30x60 tại Bình Thuận:

 

Công trình HD30x60-Coffee

Công trình HD30x60-Coffee

Công trình HD30x60-Coffee

Công trình HD30x60-Coffee

Công trình HD30x60-Coffee

Đánh giá