Thi công ốp mặt tiền Conwood Siding 6″/8mm tại Q.10

1.Tên khách hàng: Anh Thiên

2. Địa chỉ công trình: Q.10

3. Ứng dụng sản phẩm: Ốp tường trang trí mặt tiền

4. Vật liệu: Conwood Siding 6″/8mm

5. Kích thước ván: 150 x 8 x 3050 mm

6. Thời gian đặt hàng: 25/07/2023

7. Thời gian hoàn thiện: 30/07/2023

Conwood Siding 6"/8mm

Conwood Siding 6"/8mm

Conwood Siding 6"/8mm

Conwood Siding 6"/8mm

Conwood Siding 6"/8mm

 

 

Đánh giá