Thi công ốp trang trí tấm ốp tường, trần iWood 5S20-2, 4S9-2 tại Đăk Lăk

1.Tên khách hàng: Anh Tuấn

2. Địa chỉ công trình: Đăk Lăk

3. Ứng dụng sản phẩm: Ốp tường, ốp trần khách sạn

4. Vật liệu: 5S20-2, 4S9-2

5. Thời gian đặt hàng: 12/07/2021

6. Thời gian hoàn thiện: 24/07/2021

7. Bảo hành: 5 năm

Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công lắp đặt sản phẩm này:

iWood 4S9-2 iWood 4S9-2 iWood 4S9-2 iWood 4S9-2 iWood 5S20-2 iWood 5S20-2 iWood 5S20-2 iWood 5S20-2 iWood 5S20-2

Đánh giá