Thi công ốp trang trí tấm ốp iWood tại Hội An

1.Tên khách hàng: Anh Hải

2. Địa chỉ công trình: Hội An

3. Ứng dụng sản phẩm: Ốp tường, ốp trần, thanh lam trang trí

4. Vật liệu: 3S20-3, L510-4

5. Thời gian đặt hàng: 09/08/2021

6. Thời gian hoàn thiện: 20/08/2021

7. Bảo hành: 5 năm

Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công lắp đặt sản phẩm này:

iWood 3S20-3 iWood 3S20-3 iWood 3S20-3 iWood 3S20-3 iWood 3S20-3 iWood 3S20-3 iWood 3S20-3 iWood 3S20-3 iWood 3S20-3 iWood L510-4 iWood L510-4 iWood L510-4 iWood L510-4

 

Đánh giá