Tấm iWood W152x9-4S9-4 ốp Lamri nội thất tại Q.7

1.Tên khách hàng: Anh Nhiệm

2. Địa chỉ công trình: Tân Phong, Q.7

3. Ứng dụng sản phẩm: Ốp Lamri nội thất

4. Vật liệu: Tấm ốp iWood W152x9-4S9-4

5. Kích thước ván: 152 x 9 x 3000 mm

6. Thời gian đặt hàng: 15/11/2022

7. Thời gian hoàn thiện: 17/11/2022

công trình iWood 4S9-4 công trình iWood 4S9-4 công trình iWood 4S9-4 công trình iWood 4S9-4 công trình iWood 4S9-4 công trình iWood 4S9-4 công trình iWood 4S9-4

Đánh giá