Ốp trang trí tấm ốp iWood W200x20-5S20-3, lam gỗ L50x100-L510 tại Q.10

1.Tên khách hàng: Chị Vân

2. Địa chỉ công trình: Tô Hiến Thành, P.13, Q.10

3. Ứng dụng sản phẩm: Ốp trang trí tấm ốp lam sóng kết hợp lam gỗ nhựa

4. Vật liệu: Tấm ốp iWood W200x20-5S20-3, Thanh lam L50x100-L510

5. Kích thước ván: 200 x 20 x 3000 mm, 50 x 100 x 3000 mm

6. Thời gian đặt hàng: 10/11/2022

7. Thời gian hoàn thiện: 12/11/2022

công trình iWood 5S20-3 công trình iWood 5S20-3 công trình iWood L510-3 công trình iWood L510-3 công trình iWood L510-3

Đánh giá