Thi công ốp trang trí mặt tiền với tấm Conwood Lath” 3 Cut dày 11mm tại Thủ Đức

1.Tên khách hàng: Anh Phương

2. Địa chỉ công trình: Thủ Đức

3. Ứng dụng sản phẩm: Ốp mặt tiền trang trí

4. Vật liệu: Conwood Lath” 3 Cut/11mm

5. Kích thước ván: 3050 x 75 x 11 mm

6. Thời gian đặt hàng: 25/05/2024

7. Thời gian hoàn thiện: 31/05/2024

Conwood Lath"3 Cut/11mm

Conwood Lath"3 Cut/11mm

Conwood Lath"3 Cut/11mm

Conwood Lath"3 Cut/11mm

Conwood Lath"3 Cut/11mm

Conwood Lath"3 Cut/11mm

Conwood Lath"3 Cut/11mm

Conwood Lath"3 Cut/11mm

Conwood Lath"3 Cut/11mm

Conwood Lath"3 Cut/11mm

Conwood Lath"3 Cut/11mm

Conwood Lath"3 Cut/11mm

Conwood Lath"3 Cut/11mm

Conwood Lath"3 Cut/11mm

Conwood Lath"3 Cut/11mm

Conwood Lath"3 Cut/11mm

Đánh giá