Thi công sàn gỗ công nghiệp Robina AQ6427 tại Q.Tân Bình

1.Tên khách hàng: Anh Thiên

2. Địa chỉ công trình: Q.Tân Bình

3. Ứng dụng sản phẩm: Lót sàn nhà ở

4. Vật liệu: Sàn gỗ công nghiệp Robina AQ6427

5. Kích thước ván: 1288 x 196 x 8 mm

6. Thời gian đặt hàng: 30/05/2024

7. Thời gian hoàn thiện: 01/06/2024

Sàn gỗ Robona AQ6427

Sàn gỗ Robona AQ6427

Sàn gỗ Robona AQ6427

Sàn gỗ Robona AQ6427

Sàn gỗ Robona AQ6427

Sàn gỗ Robona AQ6427

Sàn gỗ Robona AQ6427

Đánh giá