Thi công sàn gỗ công nghiệp Inovar MF368 tại Bình Thạnh

1.Tên khách hàng: Anh Thế Anh

2. Địa chỉ công trình: Bình Thạnh

3. Ứng dụng sản phẩm: Lót sàn chung cư

4. Vật liệu: Sàn gỗ công nghiệp Inovar MF368

5. Kích thước ván: 1288 x 192 x 8 mm

6. Thời gian đặt hàng: 11/04/2023

7. Thời gian hoàn thiện: 14/04/2023

8. Bảo hành: 7 năm

sàn gỗ Inovar MF368

sàn gỗ Inovar MF368

sàn gỗ Inovar MF368

sàn gỗ Inovar MF368

sàn gỗ Inovar MF368

sàn gỗ Inovar MF368

sàn gỗ Inovar MF368

sàn gỗ Inovar MF368

sàn gỗ Inovar MF368

sàn gỗ Inovar MF368

sàn gỗ Inovar MF368

Đánh giá