Thi công sàn gỗ Smart Wood 2946 tại Tân Bình

1.Tên khách hàng: Anh Nhật

2. Địa chỉ công trình: Yên Thế, Q. Tân Bình

3. Ứng dụng sản phẩm: Lót sàn

4. Vật liệu: Sàn gỗ công nghiệp Smart Wood 2946

5. Kích thước ván: 1205 x 191 x 8 mm

6. Thời gian đặt hàng: 25/03/2023

7. Thời gian hoàn thiện: 27/03/2023

8. Bảo hành: 15 năm

sàn gỗ công nghiệp Smartwood 2946

sàn gỗ công nghiệp Smartwood 2946

sàn gỗ công nghiệp Smartwood 2946

sàn gỗ công nghiệp Smartwood 2946

sàn gỗ công nghiệp Smartwood 2946

sàn gỗ công nghiệp Smartwood 2946

sàn gỗ công nghiệp Smartwood 2946

sàn gỗ công nghiệp Smartwood 2946

sàn gỗ công nghiệp Smartwood 2946

sàn gỗ công nghiệp Smartwood 2946

sàn gỗ công nghiệp Smartwood 2946

sàn gỗ công nghiệp Smartwood 2946

Đánh giá