Lắp đặt ghế gỗ nhựa ngoài trời tại Long Xuyên

1.Tên khách hàng: Anh Tín

2. Địa chỉ công trình: thành phố Long Xuyên

3. Ứng dụng sản phẩm: Lắp đặt ghế gỗ nhựa ngoài trời

4. Vật liệu: Gỗ nhựa SD23x60 Wood

5. Kích thước ván: 23 x 60 x 2200 mm

6. Thời gian đặt hàng: 10/04/2021

7. Thời gian hoàn thiện: 22/04/2021

8. Bảo hành: 3 năm

Cùng Mạnh Trí xem lại hình ảnh thi công thực tế tại công trình ở Long Xuyên:

Lắp đặt ghế gỗ nhựa ngoài trời

Lắp đặt ghế gỗ nhựa ngoài trời

Lắp đặt ghế gỗ nhựa ngoài trời

Lắp đặt ghế gỗ nhựa ngoài trời

Lắp đặt ghế gỗ nhựa ngoài trời

Lắp đặt ghế gỗ nhựa ngoài trời

Lắp đặt ghế gỗ nhựa ngoài trời

Lắp đặt ghế gỗ nhựa ngoài trời

Đánh giá