Nẹp Trần CT100x24

95.000 /m dài

Giá tính theo thanh: 285.000 Đ/Thanh

Kích thước: 100 x 24 x 3000 mm

Số lượng thanh/hộp: 7 thanh/hộp

Tình trạng: Còn hàng