Sàn Gỗ Camsan Aqua 3545-8mm

455.000 /m2

Kích thước: 1200 x 192.5 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 8 tấm/hộp 

Diện tích/ hộp: 1.85 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng