Sàn Gỗ Xương Cá Charm Wood C01 Vân Sồi

515.000 /m2

Kích thước: 606 x 96 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.39622 m2

Tình trạng: Còn hàng