Sàn Gỗ Glomax Aqua A817

345.000 /m2

Kích thước: 1223 x 150 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 10 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.83450 m2

Tình trạng: Còn hàng