Sàn Gỗ Morser Xương Cá 3D XK 142

380.000 

Kích thước: 1225 x 305 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 8 thanh/hộp

Diện tích/ hộp: 2.9890 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng