Sàn Gỗ Morser Xương Cá MX82

430.000 /m2

Kích thước: 606 x 96 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 34 thanh/hộp

Diện tích/ hộp: 1.97798 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng