Sàn Gỗ Pago KN101

345.000 /m2

Kích thước: 803 x 104 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.004 m2/hộp

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng

0903.11.17.15