Sàn Gỗ Pago M403

270.000 /m2

Kích thước: 1223 x 147 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 18 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.236 m2

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng