Sàn Gỗ Povar HQ5502

259.000 /m2

Kích thước: 1225 x 132 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 15 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.4255 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng