Sàn gỗ Wilson W555

214.000 /m2

Kích thước: 1225 x 202 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 10 thanh/hộp

Diện tích/ hộp: 2.4745 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng