Sàn nhựa tự dính Aimaru DIY TD-01

129.000 /m2

Kích thước: 914.4 x 152.4 x 1.8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 36 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 5.017 m2

Tình trạng: Còn hàng