Sàn nhựa US Plus SPC YV-015

269.000 /m2

Kích thước: 183 x 1220 x 5 mm

Số luợng tấm/ hộp: 10 tấm

Diện tích/ hộp: 2.232 m2

Cách thi công: Ráp nối

Tình trạng: Còn hàng