Tấm Nhựa Lam Sóng LUX 3SC-L28

250.000 /thanh

Giá tính theo m dài: 85.000 Đ/m dài

Gái tính theo thanh: 250.000 Đ/Thanh

Giá tính theo m2: 435.000Đ/m2

Kích thước: 195 x 28 x 2950 mm

Tình trạng: Còn hàng