Tấm Nhựa Lam Sóng LUX 3ST-L13

170.000 /thanh

Giá tính theo m dài: 57.000 Đ/m dài

Gái tính theo thanh: 170.000 Đ/Thanh

Giá tính theo m2: 300.000Đ/m2

Kích thước: 195 x 12 x 2950 mm

Tình trạng: Còn hàng