Thanh lam gỗ Mạnh Trí 10×59-Dark Grey

60.000 /m dài

Kích thước: 10 x 59 x 2400 mm

Số lượng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng