Foam – Xốp trắng

5.000 /m2

Kích thước:

Số luợng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Tình trạng: Còn hàng