Sàn gỗ Acacia kỹ thuật EHF803

Kích thước: 900 x 120 x 15/3.0 mm

Số lượng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng lượng:

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua