Sàn Gỗ Camsan Aqua 2502-8mm

440.000 /m2

Kích thước: 1200 x 192.5 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 8 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.85 m2/hộp

 

Tình trạng: Còn hàng