Sàn gỗ công nghiệp Glomax GB090

240.000 /m2

Kích thước: 813 x 132 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 30 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.21948 m2

Tình trạng: Còn hàng