Sàn gỗ Dream Classy C220

395.000 /m2

Kích thước: 604 x 94 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 54 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.066 m2

Xuất xứ: Việt Nam

Tình trạng: Còn hàng