Sàn gỗ Fortune Aqua 903

500.000 /m2

Kích thước: 1203 x 139 x 12mm

Số lượng tấm/ hộp: 6 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.0033 m2

Tình trạng: Còn hàng