Sàn gỗ Fortune Aqua F883

345.000 /m2

Kích thước: 1225 x 172 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 11 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.3177 m2

Tình trạng: Còn hàng