Sàn gỗ Fortune Aqua F961

495.000 /m2

Kích thước: 1220 x 146 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 10 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.7812 m2

Tình trạng: Còn hàng