Sàn gỗ Pergo Mandal – 03363

460.000 /m2

Kích thước: 1200 x 190 x 8 mm

Số luợng tấm/ hộp: 7 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.596 m2

Trọng luợng:

Xuất xứ: Bỉ

Tình trạng: Còn hàng