Sàn gỗ Pergo Drammen 05020

660.000 /m2

Kích thước: 1200 x 190 x 8 mm

Số lượng tấm/hộp: 7 tấm/hộp

Diện tích/hộp: 1.596 m2

Xuất xứ: Bỉ

Tình trạng: Còn hàng