Sàn Gỗ Redsun R68

239.000 /m2

Kích thước: 813 x 147 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 30 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.585 m2/hộp

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng