Sàn Gỗ Savi Aqua A2112

385.000 /m2

Kích thước: 1223 x 146 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 12 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.143 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng