Sàn gỗ xương cá 3K VINA XC68-16

365.000 /m2

Kích thước: 811 x 105 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.0437 m2

Xuất xứ: Việt Nam

Tình trạng: Còn hàng