Sàn gỗ xương cá DreamLux XC6-88

720.000 /m2

Kích thước: 604 x 94 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 36 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.043 m2

Xuất xứ: Việt Nam

Tình trạng: Còn hàng