Sàn gỗ xương cá Fortune FX97

535.000 /m2

Kích thước: 606 x 105 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.52712 m2

Tình trạng: Còn hàng