Sàn nhựa giả đá Galaxy Black

169.000 /m2

Kích thước: 455 x 455 x 3 mm

Số lượng tấm/hộp: 24 tấm/hộp

Diện tích/hộp: 3.31 m2

Tình trạng: Còn hàng