Sàn nhựa giả gỗ Galaxy Plus 5027

225.000 /m2

Kích thước: 177.8 x 1219.2 x 3 mm

Số luợng tấm/ hộp: 15 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.25 m2

Trọng luợng: 20 kg

Tình trạng: Còn hàng