Sàn nhựa giả gỗ Vinyl Galaxy 1013 (2mm)

149.000 /m2

Kích thước: 914mm x 152mm x 2mm

Số lượng tấm/ hộp: 36 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 5.01 m2

Trọng luợng: 5.00kg

Hết hàng