Sàn nhựa vân gỗ Galaxy Eco GW2209

207.000 /m2

Kích thước: 914.4 x 152.4 x 3 mm

Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.344 m2

Tình trạng: Còn hàng