Sàn nhựa vân thảm Galaxy MSC 2204

225.000 /m2

Kích thước: 455 x 455 x 3 mm

Số luợng tấm/ hộp: 16 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.31m2

Trọng lượng:  5.50kg

Tình trạng: Còn hàng