Sàn nhựa xương cá Charm Wood SC91

502.000 /m2

Kích thước: 600 x 130 x 6 mm

Số lượng tấm/ hộp: 13 tấm/ hộp

Diện tích/ hộp: 1.014 m2

Tình trạng: Còn hàng