Sàn nhựa Charm Wood SPC03

429.000 /m2

Kích thước: 183 x 1224 x 6 mm

Số luợng tấm/ hộp: 8 tấm

Diện tích/ hộp: 1.791936 m2

Cách thi công: Ráp nối

Tình trạng: Còn hàng