Tấm Lam Sóng Hobi Wood LS3C 08

496.000 /m2

Giá tính theo m dài: 98.000 Đ/m dài

Giá tính theo thanh: 295.000 Đ/Thanh

Kích thước: 20 x 198 x 3000 mm

Tình trạng: Còn hàng