Tấm Lam Sóng Hobi Wood LS 404

519.000 /m2

Giá tính theo m dài: 95.000 Đ/m dài

Giá tính theo thanh: 284.000 Đ/Thanh

Kích thước: 12 x 183 x 3000 mm

Tình trạng: Còn hàng